สมัครสมาชิก
ข้อมูลสำหรับเข้าระบบ (ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง)*
ชื่อ (Name):
ชื่อสมาชิก (Username):
ภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น (5-25 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน (Password):
ภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น (5-25 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน :
(Re-enter Password)
ต้องระบุให้ตรงกับรหัสผ่าน
อีเมล์ (Email): *
 

ค้นหาอสังหาฯในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย
ชื่อหรือรายละเอียด
 
ตารางการคำนวณเงินผ่อนชำระ
วงเงินกู้* บาท
อัตราดอกเบี้ย %
ระยะเวลาผ่อนชำระ* ปี
 
เงินค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ บาท/เดือน

 Easy Home Land.com

หากคุณมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่นี่มีข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยคุณในการประกอบการตัดสินใจ เลือกลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการ รวมถึงข่าวสารภายในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบครัน